Op deze pagina heb je links.

Verschillende berichten die je aanzetten tot nadenken.

Niet te snel doorheen bladeren want dan neem je het niet echt in je op.

Geef jezelf even de tijd om rustig te lezen.

 *  Om over na te denken.   https://lotgenotencentrum.nl/a-om-over-na-te-denken/

 * Het leven gaat snel en het is voor je het weet weer voorbij. https://lotgenotencentrum.nl/a-het-leven-gaat-snel-en-het-is-voor-je-het-weet-weer-voorbij/ 

 * Welke stempel geef jij jezelf. https://lotgenotencentrum.nl/a-welke-stempel-heb-jij/  

* Overgevoelige personen ervaren zichzelf, hun omgeving en hun leven anders dan anderen. https://lotgenotencentrum.nl/a-overgevoelige-personen-ervaren-zichzelf-anders/

* Hoe ben jij onderweg.https://lotgenotencentrum.nl/a-hoe-ben-jij-onderweg/  

Volgend bericht; Investeren in jezelf;