Mens achter de patiënt

Sjim Romme en Matthijs Bosveld

studenten van Maastricht University, aanwezig zijn en informatie geven over hun onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt. Hiervoor zijn ze op zoek naar mensen die ervaring hebben met de gezondheidszorg en graag hun verhaal delen met studenten in de zorg. Mens Achter de Patiënt is een kort onderwijsprogramma waarin studenten en chronisch zieken driemaal samenkomen om ervaringen met betrekking tot zorg en de impact van ziekte te delen. Op deze manier komen de belevingswerelden van studenten en patiënten dichter bij elkaar. Een veelgehoorde klacht van patiënten is het gebrek aan inleving van zorgprofessionals. Zorgverleners tonen onvoldoende empathie en zorgmanagers kennen de theorie achter patiënten welzijn, maar staan vaak te ver van de patiënt af om in te kunnen schatten wat beleid doet met het individu. Op deze manier probeert Mens Achter de Patiënt de zorg een stukje mensgerichter te maken! Vanaf januari 2018 zal het onderwijsprogramma uitgevoerd worden op zowel Zuyd Hogeschool als Maastricht University. Heb je ervaring met de gezondheidszorg? Wil je met jouw verhaal een stem hebben in de opleiding van toekomstig zorgprofessionals en op deze manier zorg mensgerichter maken? Schrijf je dan in op www.mensachterdepatient.nl.