Kijk eens op een andere manier naar jezelf

Kijk eens op een andere manier naar jezelf. Misschien bevalt het je.

Met restverschijnselen verder leven. Hoe doe je dat?

Jullie hebben waarschijnlijk ervaren dat mensen niet aan je zien dat jij beperkt bent. Ze zien alleen je buitenkant. Je innerlijke kant is ook een leven dat niet te zien is. Dat is alleen door jou te ervaren.

Om je innerlijk leven in evenwicht te brengen met de buitenkant moet je die eerst leren kennen. Dat is bewust leven. Bewust leven is allert zijn op je gevoelens je gedachten je daden je krachten en je grenzen te leren kennen. Zo kan je onderscheid maken tussen wat hoort bij je restverschijnselen. Met je restverschijnselen moet je verder leven. Je leven pas je aan, aan de beperkingen die je door de restverschijnselen hebt.

Zorg voor structuur in je leven, een goede dagstructuur en weekstructuur en structuur in al je activiteiten. Structuur in je dagelijkse leven houd je op gepaste afstand van je grenzen.

Daarom is structuur in je leven zo belangrijk voor je. Het geeft je rust in je geest, lichaam zal leiden tot acceptatie. Je gedachten zijn op orde dat schept vertrouwen in jezelf.

Als de rust er is en de acceptatie, dan heb je steeds minder van die moeilijke dagen en daardoor wordt het makkelijker om met die restverschijnselen te leven.

Probeer het uit. Ik wens je succes.

 Lieky van der Velden.