Rouw bij NAH

 Niet aangeboren hersenletsel

Wat is levend verlies”?

Uw zelf/partner/kind

Rouwen is hard werken waarbij men enkele rouwtaken onderscheid:

 • Erkennen van het verlies. 
 • Ervaren van de pijn van het verlies.
 • Aanpassen aan de wereld met het verlies.
 • Een nieuw leven ontwikkelen.

Een breuk in de levenslijn.

Bij NAH ( Niet Aangeboren Hersenletsel) rouwt men om levend verlies, dat nooit wordt afgesloten. Een verlies dat steeds weer opnieuw opflakkert tijdens het verdere leven. Hersenletsel heb je nooit alleen. Het treft ook jouw partner en de gezinsleden. Het leven binnen het gezin verandert erdoor en die veranderingen zijn soms groot. Het slachtoffer maar ook het hele gezin is genoodzaakt opnieuw te leren leven met de beperkingen van de ouder, kind of partner.

Je rol als partner veranderd in hulpverlener  of zoals we dat noemen (mantelzorger). Je verantwoordelijkheid is groter geworden. Leven voelt als overleven en je blijft met vragen zitten. b.v. hoe verder in de toekomst? Wat zijn de gevolgen van de schade hoeveel herstel is mogelijk? Je bent uit balans en emoties als angst, opluchting, verdriet, onzekerheid, blijdschap passeren de revue. Vaak worden ze ook weggestopt en schakel je de stand van overleven in en gaat met volle kracht door.

 

Wat is er allemaal gebeurt?
Waar krijg ik steun en begrip
Hoe verder?
Op welke manier kan ik dit verwerken? 

Levend verlies is Chronisch!

Het is rouwen om een levende

Ieder mens is uniek in de manier hoe zij/hij rouwt. En de meeste reacties zijn gezonde reacties. Daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, de ellende en de onwetendheid, en toch gelukkig wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te denken”. (Blaise Pascal)

Bijeenkomsten “Levend verlies”: 

 Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn interessant voor mensen die te maken hebben met NAH. Die zelf hun koers weer willen oppakken en steun daarbij kunnen gebruiken. Voor degene die zelf NAH heeft, maar ook voor zijn /haar naasten 

Doel van de cursus

Deze cursus is een handreiking voor mensen die te maken hebben met NAH. Zodat ze ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. In staat zijn een eigen bewuste keuzen te maken voor een leven met NAH, in relatie met zichzelf de ander, privé, werk en wereld. 

 • Er is tijd voor rouwen
 • Er is tijd voor je verhaal
 • Er wordt geluisterd
 • Erkenning en herkenning 
 • Praktische advies en tips

Welke thema’s worden besproken?

 • Schuldig voelen
 • Schaamte 
 • Ambivalentie
 • Verwarring
 • Boosheid
 • Angst / Wanhoop

Praktische informatie:

Bij voldoende aanmeldingen wordt er in de regio een geschikte locatie gezocht.

De groepsgrootte bestaat uit 8-10 personen. 

 Aanmelding:

(o.v.v.  Levend verlies) 

Mail: jvanderweide@liocoaching.nl

Tel: 06-27232570

Begeleider: 

Jacques van der Weide is LIO Coach te Sittard. Zorgondernemer voor mensen met of zonder beperking.
Na 20 jaar mantelzorger te zijn voor zijn stiefzoon met NAH wil hij deze ervaring en kennis delen.

Jacques heeft bewust voor dit thema gekozen omdat hij ervaringsdeskundige is en hij van mening is dat er te weinig over wordt gesproken 

Daarnaast geeft Jacques levens-brede begeleiding aan mensen met autisme, ad(h)d en NAH. 

Werknemers met autisme en ad(h)d kan hij ondersteunen door middel van Job coaching.

Tevens is hij sound-healer en begeleid hij mensen individueel met rouwprocessen. Ondersteunt met rituelen voor het tastbaar maken van abstracte gevoelens van verdriet of blijdschap. Jacques heeft ruime ervaring in het begeleiden van groepen.

Tijdens het partnerschap met zijn vrouw heeft hij 5 jaar lang relatietrainingen gevolgd. Hij heeft zich de communicatie technieken van Ferdinand Cuvelier eigen gemaakt. Dit heeft hem meer bewust gemaakt van zijn eigen rol in relaties

Door te delen wordt het verdriet zachter en het leven dragelijker.

 

Citaat: Je moet jezelf toestemming geven te zijn wat je wilt zijn. Er is voor een mens geen groter gevaar dan veroordeling van zichzelf, want dat ontneemt je de wezenlijke kracht waardoor de dingen in je leven kunnen