Een klacht over een zorgverzekeraar melden

Een klacht over een zorgverzekeraar melden   lees verder op:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgkompas/klacht-zorgverzekeraar-melden

Instanties waar je een klacht over een zorgverzekering of zorgverzekeraar kunt melden.

De zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de dienstverlening van je zorgverzekeraar of dat je het oneens bent met een beslissing. Je staat dan in je recht om een klacht in te dienen.

De klacht dien je eerst schriftelijk in bij je eigen zorgverzekeraar. Samen bespreek je het probleem en probeer je deze op te lossen.

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Lees verder op https://www.zorgwijzer.nl/zorgkompas/klacht-zorgverzekeraar-melden

Pas als de zorgverzekeraar binnen vier weken niet antwoord of als je er samen niet uitkomt, kun je de klacht neerleggen bij de de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)