Marco Crutzen.Regiocoördinator ApneuVereniging Midden en Zuid Limburg

Wat kan de ApneuVereniging voor u betekenen?

Uw ervaring, uw belang.

We zijn een optimistische vereniging. Immers met een tijdige diagnose en goede behandeling kan iemand met slaapapneu weer zonder veel beperkingen functioneren. Omdat dit nog lang niet voor iedereen het geval is, hebben we als belangenvereniging een belangrijke functie. 

De diagnose komt vaak na een jarenlange neergaande spiraal. Wij kunnen u helpen de opgaande spiraal te pakken. Uw ervaring en die van anderen bundelen we en geven we door via het ApneuBulletin, ApneuMagazine, de website en regionale bijeenkomsten.

Onze activiteiten zijn gegrondvest op drie pijlers: onderzoek in relatie met de behandel richtlijn, relaties onderhouden met de spelers in het vakgebied (medici, slaapklinieken en leveranciers, zorgverzekeraars) én.. gemotiveerde leden. Op deze wijze kunnen we u gedegen voorlichten over diagnose en behandeling.

Als u iemand wilt spreken of een vraag stellen kunt u bellen naar de administratie: tel: 0343 41 34 14, op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur. 

U wordt daarna teruggebeld door de vrijwilligers van de ApneuHelpdesk. Dit zijn ervaringsdeskundigen die u antwoord kunnen geven of dit voor u opzoeken. De Helpdesk wordt door het Kenniscentrum medewerkers ondersteund voor specifieke apparaat vragen en/of uitlees vragen/problemen, deze medewerkers zijn ook met grote regelmaat op de bijeenkomsten om de kaartjes uit te lezen. 

U kunt ook een vraag of bericht sturen aan: info@apneuvereniging.nl. Vermeldt u dan wel ook uw telefoonnummer.

 Marco Crutzen.Regiocoördinator ApneuVereniging Midden en Zuid Limburg

Sitiopark 2-4 

3941 PP Doorn

Tel. 0343 – 413 414

E-mail : administratie@apneuvereniging.nl

Website ( www.apneuvereniging.nl )

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je een afspraak maken voor verder contact of een ZOOM gesprek? Dat kan, Mail je bericht door naar;  administratie@apneuvereniging.nl