Mijn naam is Anitha Wagemans, zorgpionier en familie-ervaringsdeskundige.Zowel privé als in mijn carrière als regulier hulpverlener, heb ik ervaren dat besluitvorming én het inzetten van ervaringswerkers, de eigen kracht en het zelf herstellend vermogen van mensen met een kwetsbaarheid, kan helpen bij het creëren van een volwaardig leven.

Vanuit de herstelvisie staat de mens, het verhaal, de leefwereld (én naastbetrokkenen) centraal. Het uitgangspunt hierin is helpen bij het maken van eigen keuzes op kwaliteit van leven. Hierdoor kunt u stapsgewijs werken aan persoonlijk herstel en/of kan reguliere hulpverlening beter aansluiten op uw specifieke behoeften (therapie of begeleiding).

Als familie-ervaringsdeskundige steun ik ook graag de positie van naasten omdat ook zij een bron van kennis zijn en binnen reguliere hulpverlening zich vaak ongehoord en ongezien voelen!   

Wenst u meer informatie over het vormgeven van uw eigen herstel of hoe om te gaan met een gezinslid met een aandoening?
Voor meer informatie kunt u mij bereiken op: 06-23482334 of via email: info@inzetbureau-ed.nl

Anitha Wagemans

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je een afspraak maken voor verder contact of een ZOOM gesprek? Dat kan, Mail je bericht door naar;  info@inzetbureau-ed.nl